Back to top


INTELLIGENT MICRO SYSTEM
1F No. 34, Guanri Road, Xiamen Software Park, Xiamen - 361008, Fujian, China
Mr Zheng (Sales)
Product Showcase